SAME 9620 EKSPO 87 mod.- ( DATA NR. 18938 )
Stor Brannskade
Laster og felger er solgt.
CH Nr. 02330011987

28.03.2019 20.31.07

Hudraulik hus Kr. 4500
Hydraulik pumpe Kr. 2000
Hydraulik sentral Kr. 1200 (OBS FLERE TYPER)


Tilbake