VALMET 555 ( Data Nr. 12720 )
4x4, --- alt er solgt unntatt vugge og rammebjelker.---
25.03.2017 10.19.28

Komplett Kr, 12.000 + moms

Tilbake