VALMET 8150-4 HUGGES
1999 mod.
4000 timer
De som hovedsaklig er igjen er : dører, glassruter OSV.

25.06.2015 07.19.35

Komplett med unntak av at venstre hjulnav er solgt.
Pris blir da kr. 20 000 inkl. moms. SOLGT


Tilbake